»-(¯`v´¯)-» (SonLove) »-(¯`v´¯)-»

Hãy đăng kí làm thành viên của truongson forum để được hưởng quyền
lợi do forum cung cấp . "4all.forum-viet.net" nơi trao đổi giao
lưu , học hỏi kinh nghiệm và la nơi cung cấp nhiều phần mềm hay
hỗ trợ chơi các game online mới nhất va kịp thời nhất!

»-(¯`v´¯)-» (SonLove) »-(¯`v´¯)-»

»-(¯`v´¯)-» (SonLove) »-(¯`v´¯)-»
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập      

Share | 
 

 Cộng cụ Edit+Việt hoá : Resource Hacker

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 236
Điểm : 725
thank : 0
Join date : 01/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Cộng cụ Edit+Việt hoá : Resource Hacker   Thu Sep 17, 2009 2:02 pm

TRANG CH?


Phiên b?n HistoryScreen Shots

Tài nguyên HackerTM là gì?
Tài nguyên HackerTM là m?t ti?n ích ph?n m?m mi?n phí ?? xem, s?a ??i, thay tên, thêm, xoá và trích xu?t ngu?n tài nguyên trong Windows 32 bit th?c thi và các t?p tin ngu?n (*. res). Nó k?t h?p m?t trình biên d?ch mã ngu?n l?c n?i b? và Decompiler và các công trình trên Win95, Win98, WinMe, WinNT, Win2000 và h? ?i?u hành WinXP.

Xem Resources: Cursor, Icon, Bitmap, GIF, AVI, và hình ?nh JPG tài nguyên có th? ???c xem. WAV và MIDI ngu?n âm thanh có th? ???c ch?i. Menus, Dialogs, MessageTables, StringTables, Accelerators, Delphi Forms, và VersionInfo tài nguyên có th? ???c xem nh? k?ch b?n tài nguyên decompiled. Th?c ??n và H?p tho?i c?ng có th? ???c xem nh? là h? s? xu?t hi?n trong m?t ?ng d?ng ?ang ch?y.

Ti?t ki?m tài nguyên: Tài nguyên có th? ???c l?u d??i d?ng t?p tin hình ?nh (*. ico, *. bmp etc), nh? các file script (*. rc), nh? các file tài nguyên nh? phân (*. res), hay nh? các t?p tin untyped nh? phân (*. bin) .

S?a ??i các tài nguyên: Tài nguyên có th? ???c s?a ??i b?ng cách thay th? các ngu?n tài nguyên v?i m?t ngu?n tài nguyên n?m trong t?p tin khác (*. ico, *. bmp, *. res etc), ho?c b?ng cách s? d?ng các trình biên d?ch mã ngu?n l?c n?i b? (??i v?i các menu, h?p tho?i, vv). H?p tho?i ?i?u khi?n tr?c quan c?ng có th? ???c di chuy?n và / ho?c thay ??i kích th??c b?ng cách nh?p và kéo h?p tho?i t??ng ?ng ?i?u khi?n tr??c khi biên d?ch l?i v?i trình biên d?ch n?i b?.

Thêm Tài nguyên: Tài nguyên có th? ???c thêm vào m?t ?ng d?ng b?ng cách sao chép chúng t? các t?p tin ngu?n bên ngoài (*. res).

Xóa Tài nguyên: H?u h?t các trình biên d?ch thêm tài nguyên vào các ?ng d?ng mà không bao gi? ???c s? d?ng b?i ?ng d?ng. Lo?i b? các ngu?n l?c không s? d?ng có th? làm gi?m kích th??c c?a m?t ?ng d?ng.
C?p nh?t:
24 Tháng Ba 2002
Phiên b?n: 3.4.0
Tác gi? & B?n quy?n:
Angus Johnson
©️ B?n quy?n 1999-2004


Gi?y phép s? d?ng - ?i?u kho?n và ?i?u ki?n:

?ây là ph?n m?m ngu?n HackerTM phát hành ph?n m?m mi?n phí, mi?n là b?n ??ng ý v?i các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n sau:
Ph?n m?m này không ph?i là ?? ???c phân ph?i thông qua b?t k? tên mi?n website ho?c b?t k? ph??ng ti?n truy?n thông khác mà không có s? ch?p thu?n tr??c b?ng v?n b?n c?a ch? s? h?u quy?n tác gi?.
Ph?n m?m này không ph?i là ?? ???c s? d?ng trong b?t k? cách nào ?? s?a ??i ph?n m?m b?t h?p pháp.
DISCLAIMER: M?t ng??i s? d?ng c?a ph?n m?m này Resource HackerTM th?a nh?n r?ng ng??i ?ó ?ang nh?n ???c ph?n m?m này trên m?t "nh? là" c? s? và ng??i s? d?ng không ph?i là d?a vào tính chính xác ho?c tính n?ng c?a ph?n m?m cho m?c ?ích nào. Ng??i s? d?ng thêm th?a nh?n r?ng b?t k? vi?c s? d?ng ph?n m?m này s? t? ch?u r?i ro c?a ng??i dùng và các ch? s? h?u quy?n tác gi? không ch?u trách nhi?m nào phát sinh t? vi?c s? d?ng ho?c áp d?ng các ph?n m?m. Các ?i?u kho?n gi?y phép nói trên chi?m "thông tin qu?n lý quy?n tác gi?" theo ý ngh?a, m?c 1202 c?a M?c 17 c?a Hoa K? Mã và không ???c thay ??i ho?c b? xoá kh?i các công trình c?p phép. Thay ??i ho?c lo?i b? c?a h? t? các công trình c?p phép và phân ph?i các công trình c?p phép mà không có gi?y phép t?t c? các ?i?u kho?n nêu trên theo m?t cách không thay ??i gì, có th? trái v?i m?c và ??a ra t?ng 1.202 dân s? và / ho?c h?u qu? hình s?.
Resource Hacker không còn ???c phát tri?n:

Tôi ?ã b? choáng ng?p b?i s? quan tâm trong Resource HackerTM, các email c?a thanks, khuy?n khích và góp ý. Nó ???c t?i v? h?n 3 tri?u l?n. Tuy nhiên, tôi ?ã chuy?n sang nh?ng th? khác và không có k? ho?ch ti?p t?c phát tri?n c?a nó. Xin vui lòng không yêu c?u mã ngu?n, tôi không phát hành nó, c?ng không ?? bán. Colin Wilson ?ã vi?t m?t ngu?n tài nguyên m? biên t?p có th? quan tâm ??n nh?ng ng??i tìm ki?m các mã ngu?n.
H?n ch? ???c bi?t:

Gi?i h?n:
Tài nguyên HackerTM s? không ??c 16bit (Windows 3,1) th?c thi.
Tình tr?ng:
Tôi không có ý ??nh h? tr? các file th?c thi - h? là m?t gi?ng chó ch?t.
Các ngu?n tài nguyên License biên t?p eXeScope Tôi tin r?ng không x? lý 16bit files.Limitation:
Tài nguyên HackerTM hi?n t?i ?ang biên d?ch v?i Delphi 3,02. Khi decompiling và biên d?ch l?i Borland Delphi c?a các hình th?c trong các ?ng d?ng biên d?ch v?i phiên b?n sau này c?a Delphi, có th? có sai sót trong các hình th?c biên d?ch l?i, n?u khung ?ã ???c s? d?ng ?? t?o ra các hình th?c. L?i này là do s? DFM n?i tuy?n t? khoá không ???c công nh?n. Trong khi decompiling, t? khóa n?i tuy?n s? ???c thay th? b?i ??i t??ng, và n?u ?i?u ch?nh b?ng tay tr??c khi biên d?ch l?i, n?i tuy?n s? b? t? ch?i b?i trình biên d?ch n?i b?.
Tình tr?ng:
Tôi không g?p rút ?? làm t?t c? nh?ng thay ??i ?ó là c?n thi?t ?? biên d?ch tài nguyên HackerTM v?i phiên b?n m?i nh?t c?a Delphi.Limitation:
?? gi?m kích th??c c?a t?p tin ?ng d?ng, m?t s? ?ng d?ng ?ang "?óng gói" ho?c "nén" b?ng cách s? d?ng m?t máy nén EXE sau khi h? ?ã ???c biên d?ch. ?i?u này có gây tác d?ng ph? c?a gây khó kh?n h?n ?? xem và s?a ??i các tài nguyên. Khi m?t "nén" th?c thi ???c xem v?i ngu?n HackerTM, các lo?i tài nguyên ch? và tên s? ???c nhìn th?y ???c nh?ng không ph?i là ngu?n l?c th?c t?.
Tình tr?ng:
?i?u này không ???c xem nh? là m?t l?i. Các nhà phát tri?n ?ng d?ng c?ng có th? có tính n?ng này ???c xem nh? là mang l?i l?i ích nh? v?y không có s?a ch?a "" ???c quy ho?ch.
wWw.CaMauVui.Com This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 681x367 and weights 16KB.


Download Sites for Version 3.4.0

Europe (Zip File 541kb)


Australia (Zip File 541kb)


Updated Help File (with thanks to Daniel Thibault)Resource Hacker Tutorial and Other Tips

Tutorial by Bhikkhu Pesala
Tutorial by Vishal Gupta.
Other Resource Hacker tips by Vishal Gupta.
Resource HackerTM translations:

Simplified Chinese: (Ver 3.4.0)
Translation by: Darong Lv

Traditional Chinese: (Ver 3.2.10)
Translation by: Menghsi Wu

Japanese: (Ver 3.4.0)
Translation by: Yoshiroh Maruoka
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://4all.forum.st
 
Cộng cụ Edit+Việt hoá : Resource Hacker
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
»-(¯`v´¯)-» (SonLove) »-(¯`v´¯)-» :: NOI LUU TRU-
Chuyển đến